Toxin-logo

Fumigacja

Dezynsekcja gazowa, zwalczanie szkodnikóww drewnie, gazowanie zbóż

spuszczel pospolity, kołatek domowy, neutralizacja zapachów

Pojawienie się w drewnie czy zbożu szkodników wymaga zastosowania fumigacji, czyli techniki polegającej na dezynsekcji za pomocą gazu, pary czy dymu. To metoda całkowicie obojętna dla oczyszczanego materiału oraz płodów rolnych czy innych przewożonych lub przetrzymywanych towarów. Obecnie do zwalczania m.in. spuszczela pospolitego, kołatka domowego, a także wołka zbożowego i innych szkodników magazynowych dopuszcza się wyłącznie fosforowodór, ponieważ charakteryzuje się on dużą skutecznością i brakiem negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Dezynsekcja gazowa ( fumigacja) może być wykonana tylko przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Do wykonania zabiegu fumigacji potrzebna jest wiedza i doświadczenie, aby odpowiednio uszczelnić obiekt i użyć w sposób bezpieczny oraz właściwy specjalistycznych środków chemicznych.

Zrealizujemy dezynfekcję:

  • silosów zbożowych, młynów
  • pustych obiektów
  • naczep samochodowych
  • obiektów i domów drewnianych
  • obiektów sakralnych
  • elementów drewnianych jak: meble, ramy i inne przedmioty

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone | Toxin