Toxin-logo

Nasza profesja wymaga od nas nieustannego podnoszenia kompetencji, dlatego też inwestujemy w szkolenia, kursy dla naszego zespołu oraz w najnowocześniejszy sprzęt, by w efekcie cieszyć się takimi rekomendacjami jak poniżej.

Pracownicy Firmy Specjalistycznej „TOXIN” posiadają następujące uprawnienia:

 • ŚWIADECTWO NR 047 –SPECJALISTA KRAJOWY W ZAKRESIE DEZYNSEKCJI, DEZYNFEKCJI, DERATYZACJI.
 • TYTUŁ AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
 • CRTYFIKAT UKOŃCZENIA II STOPNIA Z ZAKRESU DEZYNFEKCJI.
 • CERTYFIKAT UKOŃCZENIA II STOPNIA Z ZAKRESU DEZYNSEKCJI.
 • CERTYFIKAT UKOŃCZENIA II STOPNIA Z ZAKRESU DERATYZACJI.
 • CERTYFIKAT EKSPERTA SYSTEMU HACCP
 • CERTYFIKAT W ZAKRESIE DOKUMENTACJI SYSTEMU HACCP.
 • CERTYFIKAT Z MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY Z USA W ZAKRESIE HACCP
 • CERTYFIKAT II STOPNIA Z ZAKRESU HACCP- DDD.
 • CERTYFIAKT W ZAKRESIE WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP.
 • CERTYFIAKT W ZAKRESIE ROLI DDD W BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI.
 • CERTYFIKAT W ZAKRESIE DDD W SYSTEMACH JAKOŚCI.
 • CERTYFIKAT-ZWALCZANIE SZKODNIKÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
 • ŚWIADECTWO- DDD A HACCP
 • ŚWIADECTWO –SZKODLIWOŚĆ PTAKÓW I NIETOPERZY W OBIEKTACH.
 • ZAŚWIADCZENIE- FUMIGACJA- GAZOWANIE.
 • ŚWIADECTWO-PROFILAKTYKA I WALKA Z PTASIĄ GRYPĄ.
 • ŚWIADECTWO- DDD W ZAGROŻENIACH BIOTERRORYSTYCZNYCH
 • CERTYFIKAT -WALKA Z GRZYBAMI W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA
 • ŚWAIDECTWO- POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
 • ŚWIADECTWO Z ZAKRESU DDD
 • CERTYFIKAT –CHEMICZNE METODY ZWALCZANIA ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH
 • CERTYFIKAT - DEZYNFEKCJA WODY
 • CERTYFIKAT – MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NORMY ORAZ STANDARDYOCHRONY OBIEKTÓW PRZED SZKODNIKAMI
 • CERTYFIKAT – WSPÓŁCZESNE METODY ODSTRASZANIA I REDUKCJI LICZEBNOŚCI PTAKÓW I SSAKÓW
 • CERTYFIKAT – ZWŁOKI, ODPADY BIOLOGICZNE I CHEMICZNE –ZAGROŻENIA I PROCEDURY POSTĘPOWANIA
 • ZAŚWIADCZENIE – STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZY ORAZSTOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI
 • CERTYFIKAT- ALTERNATYWNE METODY BIOASEKURACJI
 • ZAŚWIADCZENIE- OCHRONA PRZED SZKODNIKAMI WEDŁUG BRS, IFS I TESCO
 • BIOLOG TERENOWY- JEGO ROLA I CELE DZIAŁANIA
 • CERTYFIKAT –BIOLOGIA, SZKODLIWOŚĆ I ZWALCZANIE PTASZYŃCA KURZEGO
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone | Toxin